PRIMA reality

Daň z predaja

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti: 

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu (lehota sa začína počítať od dátumu vkladu do katastra nehnuteľností).


Daň vo výške 19 % (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch) zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky.

Oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2022.

Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane vtedy, ak:

  • uplynulo 5 rokov a viac odo dňa jej nadobudnutia (ak nebola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku),
  • je nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v priamom rade (ak ide o dedenie po príbuznom v priamom rade, napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) alebo manželkou/manželom a poručiteľ mal nehnuteľnosť vo vlastníctve aspoň 5 rokov,
  • ak prešlo aspoň 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku
Vyhľadávanie
Informácie
Obchodné podmienky Obchodné podmienky   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb...
Reklamačný poriadok REKLAMAČNÝ PORIADOK PRIMA reality s.r.o. PRIMA reality s.r.o., IČO: 45 877 645, so...
Partneri Partneri
Certifikáty      
Daň z predaja Daň z predaja Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti:  Od 1. januára 2011 platí, že...
Platba v hotovosti Platba v hotovosti. Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon...
Potrebné doklady   Potrebné doklady pri predaji: ...
Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku. Dane a poplatky pri kúpe...
Predaj bytu Ako postupovať pri predaji bytu:    Overenie nehnuteľnosti....
Odmena za informáciu   Odmena za informáciu: Ponúkame možnosť zárobku za informáciu: I...
Kariéra - spolupráca   Kariéra - spolupráca   Spolupráca s...
Povinnosti pri prenájme bytu POVINNOSTI PRI PRENÁJME BYTU Povinnosť registrácie Ak daňovník prenajme na...
Ponuka - služby Ponuka Služby   Ponúkame kompletný právny...
Partneri
reklama
reklama
reklamareklama
reklama