PRIMA reality

Platba v hotovosti.

Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012 Z.z., ktorý obmedzil peňažné hotovostné operácie.

Pri právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5.000 €. Pri fyzických osobách (nepodnikateľoch) sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15.000 €.

Podľa zákona sa za hotovostnú platbu rozumie: "odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom", čiže ľudovo povedané "z ruky do ruky".

Zmysel zákona

Zmyslom tohto zákona je zaviesť účinný nástroj v boji proti daňovým podvodom. Ako z dôvodovej správy vyplýva, v praxi sa často stáva, že najmä podnikatelia „optimalizujú" svoju daňovú povinnosť vystavovaním fiktívnych faktúr. Opatrením obmedzenia platieb v hotovosti sa má zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, „kreatívnemu účtovníctvu" na konci zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane daňový subjekt vykazuje. Daňový úrad bude mať zároveň lepší prehľad o aktivitách podnikateľov a bude vedieť lepšie koncentrovať svoju pozornosť na podozrivé operácie.

Pokuty

V prípade porušenia tohto zákona hrozí pokuta.  Pokutovaný môže byť ten, ktorý platbu prijíma, ale aj ten, ktorý hotovosť odovzdáva. Pri fyzických osobách sa za porušenie zákona môže pokuta vyšplhať až do výšky 10.000 € a pri právnických osobách alebo fyzických osobách - podnikateľoch až do výšky 150.000 €. Pokutu môže udeliť daňový alebo colný úrad.

Vyhľadávanie
Informácie
Obchodné podmienky Obchodné podmienky   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb...
Reklamačný poriadok REKLAMAČNÝ PORIADOK PRIMA reality s.r.o. PRIMA reality s.r.o., IČO: 45 877 645, so...
Partneri Partneri
Certifikáty      
Daň z predaja Daň z predaja Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti:  Od 1. januára 2011 platí, že...
Platba v hotovosti Platba v hotovosti. Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon...
Potrebné doklady   Potrebné doklady pri predaji: ...
Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku. Dane a poplatky pri kúpe...
Predaj bytu Ako postupovať pri predaji bytu:    Overenie nehnuteľnosti....
Odmena za informáciu   Odmena za informáciu: Ponúkame možnosť zárobku za informáciu: I...
Kariéra - spolupráca   Kariéra - spolupráca   Spolupráca s...
Povinnosti pri prenájme bytu POVINNOSTI PRI PRENÁJME BYTU Povinnosť registrácie Ak daňovník prenajme na...
Ponuka - služby Ponuka Služby   Ponúkame kompletný právny...
Partneri
reklama
reklama
reklamareklama
reklama